Elveţia va oferi suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală din Moldova

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat Memorandumul de Înțelegere cu privire la implementarea celei de-a doua faze a Proiectului "Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova", privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire și recuperare pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.

Conform proiectului, acțiunile vor fi orientate pe asigurarea accesului la servicii comunitare de sănătate mintală și la programe de educație pentru sănătate, prin crearea unei rețele de furnizori de servicii de sănătate mintală la nivel național.

Totodată, urmează să fie oferit suport la elaborarea și promovarea politicilor în domeniul sănătății mintale, cu accent pe integrarea mai eficientă a serviciilor medicale și celor sociale.

O acțiune importantă care va fi realizată în cadrul proiectului este desfășurarea campaniilor de comunicare și conștientizare a populației privind importanța sănătății mintale proprii și a altora și sprijinirea incluziunii sociale și recuperarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

"Multumesc Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare pentru că a acceptat continuarea susținerii domeniului sănătății mintale în țara noastră. Este un domeniu sensibil, unul în proces de dezvoltare, iar suportul partenerilor la această etapă este foarte important. Acțiunile care vor fi realizate la etapa a doua ne va permite să îmbunătățim serviciile acordate persoanelor cu probleme de sănătate mintală, cât și să informăm populația despre prevenirea acestei maladii", a declarat ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Silvia Radu.

MSMPS va dezvolta cadrul legislativ și de reglementare privind dezinstituționalizarea și regionalizarea îngrijirii spitalicești și funcționării durabile a serviciilor comunitare de sănătate mintală în toate raioanele.

De asemenea, va asigura conlucrarea cu autoritățile publice centrale și locale în vederea eficientizării serviciilor de sănătate mintală și va facilita instruirea continuă a angajații din sistemul medical și cel de asistență socială, implicați în lucru cu persoanele cu probleme de sănătate mintală.

Implementarea proiectului va fi realizată de Institutul Trimbos din Olanda, cu unitatea locală de facilitare a proiectului în Moldova (Trimbos-Moldova), care va realiza acțiunile stabilite în Memorandum.

"Extinderea primului proiect de reformare a serviciilor de sănătate mintală la nivel național și realizarea colaborării multisectoriale la nivel regional și comunitar, va contribui la sporirea accesibilității la îngrijiri de sănătate mintală prin abordarea medico-socială în toată țara”, a menționat directoarea Biroului de Cooperare a Elveției în Republica Moldova, Caroline Tissot.

Proiectul este finanțat integral de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu o sumă totală de 3'199’000.00 CHF.

Prima fază a proiectului moldo-elvețian "MENSANA - Suport pentru Reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova" s-a desfășurat în perioada anilor 2014 – 2018, pe componentele de ajustare a legislației, instruiri ale specialiștilor din sănătate mintală și asistență medicală primară, elaborarea și implementarea modelului comunitar de îngrijiri, sensibilizare și reducerea stigmatizării persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu