Economia Moldovei, în continuă creştere. Produsul Intern Brut a înregistrat o majorare de 4 la sută

Embed:

Economia Republicii Moldova este în continuă creştere. Produsul Intern Brut a crescut în 2018 până la 190 de miliarde de lei. Cifra este cu patru la sută mai mare decât în 2017.

Datele au fost anunţate de Biroul Naţional de Statistică. Creşterea economică s-a datorat, în primul rând, dezvoltării comerţului, agriculturii, industriei şi domeniului construcţiilor. 

"În primul rând, este vorba deja de al treilea an consecutiv de creştere economică, ceea ce denotă o tendinţă şi un ciclu economic prin care trece Republica Moldova, în contextul stabilizării macrofinanciare care s-a produs, lipsa de cataclismele importante în sectorul real al economiei. Creşterea de patru la sută este peste creşterea economică mondială, care este de 3,7 la sută", a declarat Roman Chirica, expert economic.

Contribuții pozitive mai importante au avut următoarele activități economice:

- Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 21,0% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 5,7%;

- Construcțiile (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (7,9%), dar care au înregistrat o creștere semnificativă a VAB (cu 16,0%);

- Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,7%), cu o pondere de 15,1% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,3%;

- Agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,2%), cu o pondere de 10,2% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 1,9%;

- Informațiile și comunicațiile (+0,2%), cu o pondere de 4,8% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,3%.

Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 1,4% în raport cu anul anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,2% și cu 13,7%, corespunzător.

Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățămînt; sănătate și asistență socială au avut o contribuție negativă la creșterea PIB (-0,1%) ca urmare a reducerii VAB cu 0,6%.

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal:

  • Consumului final al gospodăriilor populației (+3,2%), cu o pondere de 84,3% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,8%;
  • Formării brute de capital fix (+3,1%), cu o contribuție mai redusă la formarea PIB (24,3%), dar care a înregistrat o majorare semnificativă a volumului său,  cu 14,0%.

Contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-3,4%), consecință a aportului mai semnificativ a volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (56,3%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (30,4%) și a creșterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri și servicii cu 8,9% corelată cu o creștere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii cu 4,8%.

În trimestrul IV 2018, PIB a însumat 50.871 milioane de lei, prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 3,9% față de trimestrul IV 2017 pe seria brută și cu 3,8% pe seria ajustată sezonier; față de trimestrul III 2018, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 1,1%.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu