DSE: Cel puţin 32 de voluntari seniori vor învăţa măsurile de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon

Cel puţin 32 de voluntari seniori din 12 localităţi vor fi instruiţi cu privire la măsurile de prevenire, intervenție în caz de intoxicații cu monoxid de carbon și cum să acționeze in caz de înzăpezire a cailor de acces

Seminarul este organizat de Centrul Republican de Instruire al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Exceptionale în parteneriat cu Help Age International.

În rezultat voluntarii seniori vor obține cunoștințe cu privire la măsurile de prevenire, intervenție în cazul intoxicațiilor cu monoxid de carbon și înzăpezirile și măsurile de protecție, iar persoanele în etate vor fi mai informate și protejate de riscurile de intoxicare sau de blocare în nămeți.

La finalizarea seminarelor, persoanele participante care au beneficiat de acest serviciu vor primi un certificat de calificare.

Serviciul Situții Excepționale suține voluntariatul în prevenire situațiilor de risc și este gată să acorde suport în instruirea și formarea acestora. 

Pe aceeaşi temă