Decizia instanței prin care a fost eliberat Vlad Filat (DOC)

Fostul premier Vlad Filat a fost eliberat, astăzi, înainte de termen. Decizia instanței Chișinău a fost publicată pe site-ul instituției.

   Articolul 91. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen
    (1) Persoanei care execută pedeapsa cu închisoare i se poate aplica liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen dacă a realizat programul individual de executare a pedepsei, a reparat integral daunele cauzate de infracțiunea pentru care a fost condamnată, cu excepția cazului cînd dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și dacă se constată că corectarea ei este posibilă fără executarea deplină a pedepsei. Persoana poate fi liberată, în întregime sau parțial, și de pedeapsa complementară.
    [Art.91 al.(1) în redacția LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    [Art.91 al.(1) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
    [Art.91 al.(1) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (2) Aplicînd liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă rămas neexecutat.
    (3) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaţilor de către instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza demersului instituţiei care pune în executare pedeapsa, la cererea condamnatului sau a apărătorului acestuia în condiţiile prevăzute la art. 266 şi 267 din Codul de executare şi numai după respectarea procedurii extrajudiciare stabilite.
    [Art.91 al.(3) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    [Art.91 al.(3) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (4) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvîrşirii infracţiunii a atins vîrsta de 21 ani, a executat efectiv:
    [Art.91 al.(4) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17] 
    a) cel puţin jumătate, dar nu mai puţin de 90 de zile de închisoare, din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
    [Art.91 al.(4), lit.a) modificată prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    b) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave, infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin. (8);
    [Art.91 al.(4), lit.b) modificată prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    [Art.91 al.(4), lit.c) abrogată prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    (5) Persoana care execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării de mai departe a pedepsei şi dacă această persoană a executat efectiv cel puţin 30 de ani de închisoare, fără a se lua în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă.
    [Art.91 al.(5) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (6) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată minorilor, persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani şi persoanelor care au împlinit vîrsta de 60 de ani, dacă aceştia au executat efectiv:
    [Art.91 al.(6) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    a) cel puţin o treime din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
    b) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave;
    c) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave.
    [Art.91 al.(61) abrogat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    [Art.91 al.(61) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    [Art.91 al.(62) abrogat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    [Art.91 al.(62) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632] 
    (7) Controlul asupra comportării celor liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.
    [Art.91 al.(7) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    (8) Dacă, în termenul de pedeapsă rămas neexecutat:
    a) condamnatul se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat;
    [Art.91 al.(8), lit.a) modificată prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
    b) condamnatul săvîrşeşte din imprudenţă o nouă infracţiune, anularea sau menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen se decide de instanţa de judecată;
    c) condamnatul săvîrşeşte cu intenţie o nouă infracţiune, instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa în condiţiile art.85. În acelaşi mod se aplică pedeapsa şi în cazul săvîrşirii unei noi infracţiuni din imprudenţă dacă instanţa de judecată anulează liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen.

loading...

Lasă un comentariu