DE VORBĂ DESPRE VORBE cu Vsevolod Cernei. Cum se scrie cereți fără cratimă sau cere-ți cu cratimă, trageți sau trage-ţi, puneți sau pune-ți

Embed:

Să uităm pe câteva clipe de evenimente şi să vorbim despre vorbe – despre originea şi sensul lor, despre întrebuinţarea lor corectă sau mai puţin corectă.

Bunăoară, despre cum se scrie – cereți fără cratimă sau cere-ți cu cratimă, trageți sau trage-ţi, puneți sau pune-ți?

Ca și în alte cazuri pseudo-dilematice, se scrie și într-un fel, și în celălalt, în funcție de context.
Mai exact, cereți, trageți, puneți scrise fără cratimă sunt verbe la modul indicativ, timpul prezent, persoana a II-a, plural. Adică, voi cereți/ voi trageți/ voi puneți. În acest caz -ți este desinență - element care indică persoana și numărul verbului. La toate verbele la același mod, timp, persoană și număr – de exemplu voi faceți, voi plecați, voi cântați etc. desinența -ți face parte din forma verbală și, deci, se verbele acestea se scriu fără cratimă.

În schimb, scrierea cu cratimă – cere-ți, trage-ți, pune-ți – este corectă numai dacă este vorba de modul imperativ al verbului, urmat de pronumele, forma neaccentuată, în dativ – –ți – cu sens posesiv: Tu cere-ţi, tu trage-ţi, tu puneţi. De exemplu, Cere-ți bunurile înapoi ! (cu înțelesul « Cere-(ți) bunurile tale înapoi ! »). Este admisă și folosirea ambelor mărci ale posesiei – adică și –ți (cu rol de întărire) și tale. În virtutea aceleiași reguli, se va scrie corect, de exemplu : Trage-ți chipiul mai pe frunte ! (Trage chipiul tău mai pe frunte !) – cu cratimă, dar – Voi trageți chipiurile mai pe frunte – fără cratimă; Pune-ți haina în cuier ! (Pune haina ta în cuier !) – cu cratimă, dar – Voi puneți hainele în cuier.

Pentru a evita greșelile în ortografierea acestor forme verbale, se poate ține minte o regulă simplă – pronumele –ți (care presupune scrierea cu cratimă) nu urmează niciodată după un verb la persoana a II-a plural. Prin urmare, dacă subiectul este voi (persoana a doua plural), ți se scrie « lipit » de verb. Dacă subiectul este tu, se scriu cu cratimă.

Deşi pare asemănătoare, alta este situaţia cu construcţiile  “spuneţi-mi”, “scrie-ti-mi” sau “daţi-mi” pe care unii le scriu cu două cratime.  Aceste verbe la persoana a doua, plural, indicativ prezent, se scriu corect, întotdeauna, fără cratimă : voi scrieţi, cântaţi, mâncaţi, plecaţi, duceţi, faceţi, povestiţi, coborâţi etc. sau la imperativ : Scrieţi !, Cântaţi !, Plecaţi ! etc. Când intervine şipronumele personal, forma neaccentuata – mi (în mod similar, ar fi putut fi : le, i, ne), se va scrie corect: spuneţi-mi (adică voi spuneţi mie), scrieţi-mi (voi scrieţi mie), cântaţi-mi (voi cântaţi mie)etc. sau spuneţi-le (voi spuneţi lor), spuneţi-i (voi spuneţi lui)spuneţi-ne (voi spuneţi nouă) etc. Deci, cratima e doar una, cea din faţa pronumelor mi, le, i, ne.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu