Curtea de Apel pune punct războiului dintre CSM și Adunarea Judecătorilor

Curtea de Apel Chișinău a respins recursul depus de cinci membri revocați ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) împotriva a două încheieri emise de Judecătoria Chișinău, sediul Centru și sediul Rîșcani. Este vorba de încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, prin care a fost respinsă solicitarea membrilor CSM de constatare a nulității absolute a hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor și încheierea judecătorilor de la sediul Centru prin care s-a declinat competențele, iar cauza a fost examinată de un judecător specializat în materie de contencios administrativ, scrie bizlaw.md.

Povestea a început când cinci membri ai CSM s-au adresat în instanță pentru a fi constatată nulitatea absolută a hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor, prin care membrii CSM au fost revocați din funcție. Cererea a fost depusă la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, și, printr-o încheiere, a fost declinată competența, iar dosarul a fost remis la sediul Rîșcani, specializat în examinarea dosarelor din categoria contencios administrativ. În urma examinării cererii, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a declarat inadmisibilă acțiunea depusă. Cei cinci membri ai CSM au depus recurs împotriva încheierii.

În motivarea cererii de recurs înaintată, inițial, recurenții au comunicat că încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, a fost comunicată la o parte din reclamanţi la data de 17 octombrie, motiv din care consideră că termenul de contestare expira în data de 1 noiembrie. 

Referitor la circumstanțele cauzei, recurenții au precizat că prin hotărârea Adunării Judecătorilor s-a decis ridicarea mandatelor membrilor CSM, modificarea Regulamentului cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor şi convocarea Adunării Generale (excepţionale) a Judecătorilor. Materialele şedinţei Adunării și hotărârea nu au fost transmise Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii pentru cunoştinţă. Cei cinci membri CSM au mai indicat că, nefiind de acord cu procedura de desfăşurare şi rezultatele votării, au înaintat Comisiei speciale pentru desfăşurarea alegerilor contestaţie împotriva hotărârii Adunării Judecătorilor, iar Comisia a respins contestaţia, pe motiv că nu au fost constatate încălcări. 

La acest capitol recurenții au menționat că hotărârea Comisiei speciale nu a fost prezentată Secretariatului CSM şi contestatarilor. Prin urmare, s-au adresat în instanță.

La fel, membrii CSM au contestat și încheierea prin care au fost declinate competențele din instanța de drept comun în cea de contencios administrativ. Aceștia au indicat faptul că Asociația Judecătorilor ar fi o asociația obștească și nu are statut de autoritate publică.

La cerere de recurs a fost depusă și o referință prin care s-a solicitat respingerea recursului și menținerea încheierilor contestate.

 

loading...

Lasă un comentariu