Cum explică Ministerul Tineretului și Sportului premierea întârziată a sportivilor olimpici

În contextul declarațiilor făcute de către atleta Zalina Marghieva, cu privire la premierea întârziată a sportivilor olimpici, Ministerul Tineretului și Sportului vine cu precizări.
Guvernul și-a facut datoria în materie de premiere, aprobând sumele cu pricina pentru premiere, în condițiile cadrului legal.
În perioada 5-21 august s-a desfăşurat cea de-a XXXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară, iar în perioada 7-18 septembrie – cea de-a XV-a  ediţie a Jocurilor Paralimpice din anul 2016.

În cadrul acestor două competiţii sportive de anvergură  Republica Moldova a fost reprezentată de 26 de sportivi, membri ai loturilor naţionale, în final fiind obţinute următoarele rezultate:

1)   Serghei Tarnovschi la proba caiac-canoe -  medalia de bronz ;
2)   Zalina Petrivskaya (Marghieva) la proba atletism -  locul V;
3)    Alexandru Şpac  la haltere - locul V;
4)   Sergiu Cechir la haltere -  locul VI ;
5)   Larisa Marinenkova la powerlifting-  locul VII.
Regretabil, au apărut dubii cu privire la factorii care au determinat performanța sportivă, existând acuzații de dopaj, există proceduri în curs care trebuie respectate.

Nu se poate demara premierea fără un răspuns internațional ferm:
În august 2016 Federația Internațională de Canoe l-a suspendat provizoriu pe Serghei Tarnovschi, medaliat cu bronz pe distanța 1000 de metri, simplu din cauza rezultatelor adverse ale testului pre-competițional.

Sportivul nostru nu a fost eligibil pentru cursa de canoe dublu pe distanța de 1000 de metri, conform pct. 7.8 din normele antidoping ale Federației Internaționale de Profil.

În asemenea condiţii, Ministerul Tineretului şi Sportului a cerut informaţii atât Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv, cât şi federaţiei naţionale de profil prin scrisoarea nr. 03/1266 din 22 august 2016, însă o poziţie oficială din partea entităţilor menţionate nu a parvenit.

La 27 noiembrie 2016, la Baku, Azerbaidjan a avut loc audierea sportivului Serghei Tarnovschi, respectiv, prin scrisoarea nr. 03/1686 din 29 noiembrie 2016 Ministerul Tineretului şi Sportului s-a adresat către Federaţia Internaţională de profil pentru a ne informa privind decizia luată în privinţa sportivului, demersul fiind lăsat fără răspuns.

Astfel, până la moment nu există nici o decizie în cazul sportivului Serghei Tarnovschi.
Un alt aspect la fel de important, Comitetul Internaţional Olimpic i-a descalificat (prin decizia Comisiei de Disciplină a Comitetului Internaţional Olimpic din 10.11.2016, publicată  pe pagina oficială a CIO pe data de 21.11.2016) pe sportivii moldoveni pentru dopaj de la Jocurile Olimpice din anul 2012, retrăgându-le totodată şi medaliile.

Aceste sancţiuni au venit ca urmare a unor noi analize făcute asupra eşantioanelor prelevate în timpul Jocurilor Olimpice de la Londra. Analizele s-au realizat prin noi metode ştiinţifice, dezvoltate în ultimii ani.

Antrenorii sportivii au beneficiat de aceleaşi premii: Ion Bratan – 80 mii de euro, Sergiu Creţu şi Maxim Cojocaru câte 40 de mii de euro, medicul echipei de haltere – Dorin Balmuş - 3 mii de euro şi 500 de euro pentru Maia Toncoglaz.

Amânarea premierii sportivilor e data de aspecte importante ce tin de cadrul legal si de respectul pentru banul public:
În contextul evenimentelor descrise, Ministerul Tineretului şi Sportului a constatat două elemente vulnerabile, care au determinat amânarea premierii sportivilor, şi anume: inexistenţa unei decizii pe cazul Tarnovschi, precum şi faptul retragerii medaliei sportivei Cristina Iovu, al cărei antrenor a fost Sergiu Creţu, momentan antrenor al halterofilului Sergiu Cechir.

La fel, menţionam că Zalina Marghieva și Alexandr Şpac au fost anterior suspendaţi pentru consum de substanțe interzise.
La data de 27 decembrie 2016, ministerul a convocat o şedinţă cu sportivii Zalina Marghieva, Sergiu Cechir şi Alexandr Şpac la care s-a adus la cunoştinţă situaţia de incertitudine pe de o parte ce ţine de cazul Tarnovschi, şi, pe de altă parte, aspectul privind necesitatea executării Hotărîrii Guvernului nr. 610 din 17 mai 2016 printr-un act normativ unic.

Cu toate acestea, Ministerul Tineretului şi Sportului în conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 330XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport), precum şi prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 610 din 17 mai 2016 cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia a XV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2016, or. Rio de Janeiro, Brazilia,  a elaborat proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, care a fost remis către Ministerul Finanţelor spre avizare prin scrisoarea nr. 02/1837 din 30 decembrie 2016.

Totodată, proiectul a fost publicat pe pagina oficială a Ministerului Tineretului şi Sportului. Deasemenea, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare (Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale) actul normativ se aplică fără limită de timp, dacă în textul lui nu este prevăzut altfel.

De asemenea, acţiunea actului normativ încetează dacă acesta s-a consumat. În cazul dat, textul Hotărîrii Guvernului nr. 610 din 17 mai 2016 nu stabileşte expres un termen limită pînă la care urmează a fi executată, astfel aceasta poate fi aplicată fără limită de timp pînă la consumarea acesteia, sau cu alte cuvinte pînă la premierea persoanelor care cad sub incidenţa actului normativ invocat.
Suplimentar, menţionăm că nu există nici o prevedere legală care ar obliga Ministerul Tineretului şi Sportului de a asigura premierea sportivilor premianţi la Jocurile Olimpice imediat după încheierea acestora.

Avînd în vedere lipsa de claritate în privinţa tuturor sportivilor care au obţinut performanţe în cadrul Jocurilor Olimpice de la Rio, precedentului negativ de retragere a medaliilor sportivilor Iovu şi Cîrîcu, precum şi existenţa unui vacuum juridic la acest capitol, considerăm nejustificată presiunea exercitată de către sportivi asupra ministerului.
Ministerul poartă responsabilitatea pentru gestionarea corectă a banilor publici și nu poate gira tranferuri până la clarificarea situatiei.

Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Tineretului şi Sportului acordă o atenţie specială sportivilor de performanţă și îi premiază fără ezitare când merita, acuzatiile recente însă fac dificilă premierea până la lămurirea integrală a situației.

În ciclul olimpic 2013-2016 Federaţia de Atletism a beneficiat de 8 milioane de lei pentru realizarea programelor sportive, iar celelalte federaţii olimpice au beneficiat de un buget de peste 50 miloane lei. Sportiva Zalina Marghieva şi alţi sportivi au beneficiat de o pregătire sistemică finanţată din banii publici. 

Cererile Federaţiei de Atletism au fost procesate în volum de 100%, sportiva a fost asigurată cu o pregătire corespunzătoare pentru competiţiile de calificare şi Jocurile Olimpice.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu