Credite MAI SCUMPE pentru moldoveni. Rata dobânzii a crescut cu trei puncte procentuale (GRAFICĂ)

În luna iunie, rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate total la termen în moneda națională a înregistrat o creștere cu 3 puncte procentual de bază, astfel fiind inversat trendul de scădere a acestui indicator înregistrat începând cu luna decembrie a anului trecut. Despre aceasta a scris Expertul economic Viorel Gîrbu. Această evoluție are loc pe un fundal caracterizat prin faptul că volumul creditelor acordate pe durata unei luni a înregistrat un maxim după criza anului 2014 din sectorul bancar național. 

În perioada vizată, politica monetară promovată de BNM a cunoscut o înrăutățire a indicatorilor care formează instrumentele de reglementare monetară. Astfel, începând cu data 19 iunie curent, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost majorată cu 0,5 puncte procentuale până la 7,0 la sută anual. Acest fapt este în măsură să influențeze în direcția creșterii mărimea ratelor dobânzii la creditele noi acordate în lei de către băncile comerciale și implicit asupra ritmurilor creditării economiei naționale.

Concomitent, în luna iunie curent marja dintre rata medie ponderată ale dobânzilor la creditele noi acordate și ale depozitelor noi atrase în lei moldovenești a atins cele mai mici valori pentru ultimii doi ani, fiind de 3,51 puncte procentuale în luna iunie curent.

În anul curent activitatea băncilor comerciale pe durata primelor 6 luni ale anului indică asupra depășirii situației de criza din sectorul bancar național, după falimentul a trei bănci comerciale  din anul 2014. 

Astfel, pe durata primelor 6 luni ale anului, volumul în lei a creditelor noi acordate a depășit cu 129% volumul depozitelor atrase în lei. Pentru perioada 2014-2018 volumul în lei a creditelor noi acordate a avut valori de doar 57%, 40%, 62% și 85% respectiv față de volumul depozitelor atrase în lei. Or, rolul băncilor comerciale constă în creditarea economiei naționale și nu în sterilizare masei monetare, a explicat expertul. 

loading...

Lasă un comentariu