Cooperarea internațională – element esențial în lupta anticorupție

Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, participă la Conferința internațională de nivel înalt „Consolidarea transparenței și responsabilității pentru asigurarea integrității: uniți împotriva corupției", care are loc la Šibenik, Republica Croația. În cadrul conferiței vor fi puse în discuție cooperarea internațională în lupta anticorupție, promovarea integrității și transparența publică.

În alocuțiunea sa, ministrul Victoria Iftodi a subliniat importanța acțiunilor comune a tuturor actorilor din justiție, atât pe plan naționat cât și internațional, în lupta anticorupție și a prezentat reformele operate de Guvernul Republicii Moldova în acest domeniu, urmare a cărora au fost create o serie de instituții specializate ce vin să fortifice integritatea și să prevină corupția în societate.

Referindu-se la importanța presei în combaterea fenomenului corupției, Victoria Iftodi a remarcat rolul sporit al mass-media în asigurarea unei mai mari transparențe în sistemul judiciar. „În acest sens, am adoptat o nouă legislație care oferă mijloacelor de informare în masă instrumentele necesare ce garantează accesul efectiv la informațiile de interes public și reflectarea obiectivă a situației din sistem" a declarat ministrul Justiției.

Conferința este organizată de Ministerul Justiției al Republicii Croația, în cooperare cu Grupul Statelor Împotriva Corupției al Consiliului Europei (GRECO), în contextul președinției croate a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Obiectivul general al conferinței este de a consolida transparența și răspunderea pentru a asigura integritatea și în cadrul acesteia va fi promovată complementaritatea mecanismelor anticorupție tradiționale și naționale în domeniul integrității și transparenței publice.

De asemenea, în cadrul evenimentului Republica Moldova, împreună cu alte state europene, vor semna Declarația de creare a Rețelei Autorităților de Prevenire a Corupției, cu scopul promovării colectării, gestionării și schimbului sistematic de informații, informații secrete și bune practici între aceste autorități, în parteneriat cu organisme internaționale, cum ar GRECO.

 

Reamintim că, GRECO reunește 49 state (inclusiv toți membrii Consiliului Europei) și are ca scop îmbunătățirea capacității membrilor săi de a lupta împotriva corupției prin monitorizarea respectării standardelor anticorupție ale Consiliului Europei în cadrul unui proces dinamic de evaluare și presiune inter pares. GRECO contribuie la identificarea deficienţelor mecanismelor naţionale în materie şi stimulează crearea legislaţiei necesare reformelor instituţionale şi practice pentru o mai bună prevenire şi combatere a corupţiei.

 

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu