Clasificatorul Ocupaţiilor ar putea fi modificat. Unele ocupaţii şi meserii au doar formă de masculin

Embed:

După ce a rezolvat toate problemele din domeniul de activitate, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale se ocupă acum de o altă prioritate: instituţia vrea să completeze Clasificatorul Ocupațiilor cu forme de feminin pentru funcţii, profesii şi calificări.

Solicitarea a fost făcută de mai multe organizaţii non-guvernamentale care promovează egalitatea de gen între femei şi bărbaţi. Subiectul a fost abordat la o şedinţă a Confederaţiei Naţionale a Patronatului la care au participat şi reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe.

Specialiştii susţin că modificările respective sunt total inutile, iar unele chiar stârnesc amuzamentul.

Potrivit Confederației Naționale a Patronatelor, acest lucru va duce la dublarea volumului nomenclatorului.

"Nu este raţională modificarea clasificatorului prin aspect de gender. Am venit cu o soluţie, dacă angajatorii propriu-zis îşi doresc să racordeze la feminin ocupaţiile pe care le au sau la genul masculin ocupaţiile din clasificator nu au decât să o facă în contractul individual de muncă. Dacă cineva vrea să se numească stivuitoristă sau tractoristă n-au decât să o facă în contractele individuale de muncă", a spus Vlad Caminschi, director executiv CNPM.

Iniţiativa nu are nici susţinerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ion Bărbuţă, cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie de pe lângă Academie, spune că limba română are reguli ce nu pot fi modificate.

"Nu tot ceea ce noi intenţionăm se poate aplica imediat în comunicare, în vorbire. Denumirile de profesii ele sînt în general incluse în categoria elementelor care denumesc ocupaţii şi nu persoane. Hamal, macaragiu, un alt termen sudor. Încercând să formăm de la aceste denumiri nume de genul feminin vedem că limba pur şi simplu o să aibă problemă", a spus Ion Bărbuţă cercetător ştiinţific, Institutul de Filologie.

Lingviștii afirmă că forma iniţială de adresare indică sexul persoanei şi nu e necesară acordarea la feminin a funcţiei.

"Noi am polemizat o bună perioadă de timp în jurul formei de ministră. Tot ziceam că este artificial creată şi cu acelaşi succes putem spune doamnă ministru, domnule ministru sau doamnă decan. Noi filologii suntem împotriva acestor forme. S-ar putea să nimerim în situaţii absolut ridicole sau echivoce dublu sens, sau sensuri peiorative", a spus Lilia Găluşcă lector, Catedra Limbă şi Comunicare, unv. I. Creangă.

"Lingviştii trebuie să decidă, nu ştiu dacă este o problemă la latitudinea legislativului. Este feminismul la modă în ultima vreme. Când zici secretară de stat, secretară este tipa care dactilografiază, răspunde la telefon şi face cafea şefului, iar secretar de stat este altceva", a spus Vsevolod Cernei, jurnalist.

Activiştii civici nu sunt de acord cu argumentele lingviştilor.

" Nu sună bine pentru că nu am folosit acel cuvânt la feminin niciodată. Hamală sună perfect, sudoare sună perfect, sudoră sună şi mai bine. Este exact timpul să avem acordul la gen pentru funcţiile de feminin deţinute de femei", a spus Antoniţa Fonari, Directorul Pltaformei pentru Cetăţenie Activă.

Modificarea Clasificatorului Ocupaţiilor este în proces de examinare. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a angajat deja un expert care va discuta cu angajatorii şi va analiza toate sugestiile primite, apoi vor avea loc dezbateri şi va fi luată o decizie.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu