Cine va avea pensii mai mari. Precizările Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Embed:

Conform noii reforme a sistemului de pensii din Republica Moldova, pensiile persoanelor cu dizabilități, de la 1 aprilie 2017, vor fi majorate și nicidecum nu vor fi micșorate. În acest sens, se vor întreprinde mai multe acțiuni, precizează Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

Prima acțiune reprezintă valorizarea venitului asigurat inclus în calculul pensiilor de dizabilitate aflate în plată, stabilite în anii 2001–2008. În context, vor beneficia de valorizare cca 24 % din numărul total de beneficiari de pensii de dizabilitate. Majorarea, ca urmare a valorizării, va fi diferențiată în dependență de venitul realizat al persoanei și anul stabilirii pensii, astfel, pensiile se vor mări de la 5% până la 35%.

De exemplu: pensia pentru dizabilitate stabilită în anul 2007 (actualmente mărimea constituie 1.021 lei) ca urmare a valorizării se va majora cu 306 lei lunar sau cu 30%.

De asemenea, începând cu 1 aprilie, în cazul noilor stabiliri ale pensiilor de dizabilitate se va utiliza venitul mediu lunar asigurat și valorizat, în baza creșterii salariului mediu pe economie.

Astfel, pensiile de dizabilitate se vor majora cu cca 40%.

Tot la 1 aprilie, pensiile de dizabilitate vor fi indexate. Coeficientul de indexare în anul 2017 constituie 6,8% și vor fi indexate pensiile de dizabilitate pentru 132.000 beneficiari.

Totodată, potrivit sursei cutate, conform noii reforme a sistemului de pensii a fost modificat stagiul de cotizare, iar acordarea pensiei de dizabilitate se va face în raport cu vârsta la data constatării dizabilității.

Datele demonstrează că perioada medie de contribuţie a persoanelor care au primit pensia de dizabilitate în anul 2015 este 8 ani pentru perioada de după 1999 şi creşte până la 21 de ani ca perioadă totală.

Respectiv, conform datelor prezentate și ținînd cont de bunele practici la acest capitol a fost modificată perioada contributivă necesară pentru acordarea pensiei de dizabilitate în raport cu vîrsta persoanei, cu scopul creării unui echilibru între prestațiile acordate din fondul de asigurări sociale şi contribuţiile real achitate.

Până la 23 de ani – 2 ani; 23-29 ani – 4 ani; 29-33 de ani – 7 ani; 33-37 de ani – 10 ani; 37-41 de ani – 13 ani, peste 41 ani – 15 ani.

Ministerul Muncii precizează că, sistemul public de asigurări sociale este întemeiat pe anumite principii care fac posibilă organizarea şi funcţionarea eficientă a acestuia, şi anume - principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public - contribuabili şi beneficiari - un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

În alte state, precum în România, de asemenea de la 20 la 23 de ani sunt necesari 2 ani de cotizare, de la 23 la 25 de ani – 3 ani, de la 25 la 29 de ani – 6 ani, de la 29 la 33 de ani – 9 ani, de la 33 la 37 de ani – 11 ani, de la 37 la 41 de ani – 14 ani, de la 41 șa 45 de ani – 17 ani, de la 45 la 49 de ani – 20 ani, de la 49 la 53 de ani – 23 ani, de la 53 la 57 de ani – 25 ani, de la 57 la 60 de ani – 26 ani și peste 60 de ani – 27 ani.

La fel, Ministerul Muncii informează că, persoanele cu dizabilități beneficiază și de prestații și servicii sociale, care au menirea de a asigura procesul de incluziune socială a acestei categorii de persoane, printre care: pensie de dizabilitate sau, după caz, alocație socială de stat, suport financiar de stat, compensație pentru transportul urban, suburban și interurban, compensație anuală pentru deservire cu transport pentru persoanele cu dizabilități locomotore, după caz, ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului și ajutor material.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu