Ce a rezolvat Autoritatea Națională de Integritate în primul an de activiatate

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și-a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2018 în cadrul ședinței Consiliului de Integritate.

Anul 2018 a fost anul în care Autoritatea Națională de Integritate și-a început nemijlocit activitatea, prin urmare s-au depus eforturi esențiale în ceea ce privește deblocarea funcționalității, consolidarea capacității instituționale și implementarea Legilor speciale adoptate în 2016.

Astfel, în perioada de referință au fost elaborate și aprobate mai multe acte normative interne (20 de regulamente, metodologii, instrucțiuni, strategii ș.a) ce au făcut posibilă funcționarea ulterioară a instituției nou formate.

Anul 2018 a fost și primul an în care subiecții declarării și-au depus pentru prima dată declarațiile în format electronic prin intermediul sistemului E-Integritate proaspăt lansat. Procesul a demarat fără probleme și, respectiv, în perioada depunerii declarațiilor anuale (01.01-31.03.18) în sistem au fost înregistrați:

  • 57 569 de subiecți ai declarării;
  • 1798 de persoane responsabile din entitățile publice;
  • 58 080 de declarații de avere și interese personale.

Întru asigurarea procesului eficient de depunere a declarațiilor, s-au întreprins mai multe acțiuni, cea mai importantă fiind instruirea a 3 525 persoane (declaranți și/sau responsabili de registre) în cadrul a 82 sesiuni de instruire.

În ceea ce privește Inspectoratul de Integritate, este necesar de precizat că acesta și-a început activitatea în a doua jumătate a anului 2018, odată cu angajarea primilor 4 inspectori de integritate (până la finele anului au mai fost angajați încă 3 inspectori). Aceștia au examinat într-o perioadă relativ scurtă de activitate 263 de sesizări și au adoptat 38 de acte de constatare, dintre care 29 au fost de constatare a încălcărilor regimurilor juridice pe diverse aspecte, iar 9 de clasare.

În aceeași perioadă au fost pornite 61 de cauze contravenționale și în consecință au fost perfectate 49 de procese-verbale, cu aplicarea amenzilor în valoare de 81 250 de lei.

O inovație în activitatea instituției nou formate a fost și eliberarea certificatelor de integritate. În anul 2018 Autoritatea a perfectat și a eliberat 1345 de certificate de integritate, dintre care 1261 de certificate pentru candidații la funcții eligibile, iar 84 de certificate pentru candidații la funcțiile publice sau funcții de demnitate publică la solicitarea entităților publice.

Pentru anul curent, Autoritatea își propune un șir de obiective generale, unele dintre ele fiind:

  • Creșterea eficienței activității ANI;
  • Creșterea continuă a volumului de activitate (numărul de controale, de procese contravenționale, de acte de constatare, de amenzi aplicate);
  • Dezvoltarea bazei metodologice de specialitate;
  • Evoluția pozitivă a Autorității în percepția publică și încrederea societății civile în ANI;
  • Ajustarea, mentenanța, administrarea şi dezvoltarea sistemului ”E-Integritate”; ș.a.

Precizăm că Autoritatea Națională de Integritate a fost creată prin Legea nr.132 din 17.06.2016, pornind de la premisa reorganizării Comisiei Naționale de Integritate, iar activitatea sa a fost demarată la finele anului 2017, odată cu numirea în funcție a președintelui, Rodica ANTOCI.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu