Câte încălcări au fost în timpul CAMPANIEI ELECTORALE și cum s-au comportat viitorii deputați

Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1914 din 11.12.2018, Ministerul Afacerilor Interne au stabilit responsabilităţi suplimentare ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare şi a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019.  

Astfel, pentru asigurarea securității, în egală măsură, a tuturor concurenților electorali, în perioada 25 ianuarie – 19 februarie 2019,  au fost antrenați în serviciu peste 4 602 polițiști  care au asigurat ordinea publică la 2934 întruniri electorale  desfăşurate pe teritoriul țării, la care au participat în total circa  21 4728 persoane.

Totodată acțiunile polițiștilor au fost axate la prevenirea şi contracararea posibilelor încălcări ale ordinii de drept şi altor acțiuni care ar putea periclita buna derulare a întâlnirilor în teritoriu ale concurenților electorali cu alegătorii.

Urmare a complexului de activități desfășurate de  Poliţie, au fost înregistrate 129 cazuri, în care au fost declarate diferite încălcări/incidente şi alte acţiuni ce pot atenta la procesul electoral, după cum urmează:

Bănuială rezonabelă de corupere a alegătorilor - 8 cazuri (1 caz în privința PDM (sesizarea Blocului electoral ACUM),  (5  cazuri Partidul Politic ȘOR, 1 caz sesizat Blocul electoral ACUM, 6 cazuri autosesizate de Poliție, 1 caz Sesizarea CEC privind implicarea Fundației de binefacere ”Din Suflet” în campania electorală), materialele au fost expediate spre examinare conform competenței Procuraturii Anticorupție, (acțiuni prevăzute de art. 1811 Cod Penal).

Totodată, la Comisia Electorală Centrală, la 20 februarie, au fost depuse 3 contestații referitor la coruperea alegărilor de către membrii și simpantizanții Partidului Politic ȘOR, acțiuni ce urmează a fi verificate și primite decizii conform legislației în vigoare.

La fel, au fost iniţiate 102 proceduri contravenţionale pivind suspectarea de plasare a afișelor de agitație electorală în alt loc decât cel stabilit, dintre care:

(56 cazuri-  Partidul Politic ȘOR; 28 cazuri - PSRM; 7 cazuri – Blocul electoral ACUM; 3 cazuri – PDM; 3 cazuri candidaţi independenţi; 2 cazuri -  Partidul Nostru; 2 cazuri PCRM).

Dintre acestea au fost constatate și întocmite ca contravenții:

Pentru afişajul electoral neautorizat art. 50 alin.1 Cod contravențional - 18 procese verbale contravenționale (ȘOR-17; PSRM- 1)

Din lipsa componenței de contravenție, 10 materiale înregistrate au fost încetate ( 2- PN; 6- PSRM; 2 ȘOR).

De asemenea, au fost pornite proceduri contravenționale în conformitate cu prevederile art. 50,  alin.1,  Cod contravențional - 23 materiale.

Pentru distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a afişelor electorale, (art. 49 alin.2 Cod contravențional)  - 4 procese verbale contravenționale

La moment, 42 de materiale se examinează și urmează a fi primită o decizie conform legislației în vigoare.

La fel, au fost sesizări despre incidente, înregistrate cu candidaţii electorali şi reprezentanţii acestora, pe 4 cazuri fiind adoptată decizia, iar pe unul  se întreprind măsuri pentru stabilirea circumstanţelor.

Totodată, 27 de proceduri înregistrate se examinează ca alte încălcări, dintre care:

  1. Pentru deteriorarea panourilor electorale - 17 cazuri, (10 ale -PDM; 4 ale –Blocului electoral ACUM; 2 ale –PSRM; şi 1 ale Partidului Politic ȘOR).
  2. Sustrase placate electorale – 5 cazuri, (1Partidului Politic ŞOR, 1 –PSRM,  1 Partidului politic Partidul Nostru,  1 PDM).

Fiind examinate circumstanțele cazului pentru acțiuni de huliganism prevăzute de art. 354 Cod Contravențional au fost documentate 5 persoane.

Fiind efectuată o evaluare a tuturor informaților înregistrate s-a constatat că, din partea reprezentanților Blocului Electoral ACUM, au fost înregistrate 14 sesizări.

Cinci  cazuri sesizate în privința reprezentanților Blocului Electoral ACUM, pivind suspectarea de plasare a afișelor de agitație electorală în alt loc decât cel stabilit.

În toate cazurile nu este adoptată o decizie. 

Un caz sesizat de către reprezentanții Blocului Electoral ACUM privind distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod afişelor electorale.

Cazul se examinează și urmează a fi adoptată o decizie.

Trei cazuri sesizate în privința reprezentanților Blocului Electoral ACUM, privind incidentele înregistrate cu candidaţii electorali şi reprezentanţii acestora și anume:

La 14.01.2019 pe  rețelele de socializare  a fost postată o informație de către un concurent electoral, precum că la data de 13.01.2019, de către persoane necunoscute, unul dintre colectorii semnăturilor pentru susținerea candidatului electoral a fost înjurată și agresată fizic, în timpul colectării semnăturilor pentru susținerea candidatului electoral, fiind deteriorate listele de subscripție.

În procesul examinării informațiile oferite nu sau adeverit.

La 26.01.2019, la  IP Orhei  s-a adresat o persoană care a reclamat acțiunile unor persoane necunsocute și anume faptul că, a fost înjurat, lovit la picior, bruscat de către persoane necunoscute în timp ce se deplasa împreună cu candidatul la alegerile Parlamentare. Fără a depune cerere.

Din rețelele de socializare și presă s-a stabilit că, candidatul electoral în acea zi, însoțit de un grup de susținători s-a aflat la piața din Orhei.

Urmare a examinării au fost indentificate și documentate 5 persoane conform art. 354  Cod Contravențional. (huliganismul nu prea grav).

La  27.01.2019, în adiacentul Inspectoratului de poliție Edineț, candidat înregistrat la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 3 Edineț, din partea Blocului electoral ACUM, platforma DA și PAS, în cadrul unei emisiuni live, a fost agresat fizic și numit cu cuvinte necenzurate de către trei persoane necunoscute.

Urmare a măsurilor realizate au fost identificate  persoanele, trei bărbați cu vârsa de  23, 27 și  31 de ani, toți domiciliați în mun. Edineț.  La fel s-a  constatat că ultimii nu fac parte și nu sunt adepți la careva formațiuni politice.

Secția urmărire penală a IP Edineţ a  emis propunerea de a nu porni urmărirea penală, cu clasarea procesului penal, luând în consideraţie că în rezultatul acţiunilor întreprinse de urmărire penală, nu au fost stabilite probe ce ar fi demonstrat faptele invocate de candidat. Materialele cu propunerea la moment sunt expediate în procuratura raionului Edineţ.

Patru cazuri sesizate în privința reprezentanților Blocului Electoral ACUM, privind deteriorarea panourilor electorale.

În aceste cazuri au fost pornite proceduri contravenționale, iar întru-un caz  făptuitorul a fost  indetificat.

Menționăm,  conform art. 52 alin (6) din Codul Electoral, concurenţii electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, autorităţile administraţiei publice locale fiind obligate să asigure posibilitatea desfăşurării unor astfel de întâlniri în termene şi în condiţii egale. Organele electorale pot fi sesizate în cazul neregulilor constatate în legătură cu organizarea şi desfăşurarea întîlnirilor.

În context, Inspectoratul General al Poliției şi în continuare va întreprinde acțiuni de asigurare a ordinii şi securității publice, în scopul asigurării desfășurării în bune condiții a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova şi a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu