BNM reduce rata dobânzii la operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,5 %

Embed:

Banca Naţională a Moldovei (BNM) reduce rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,5 puncte procentuale, de la 9,5 până la 9,0 la sută anual. O hotărâre în acest sens a fost adoptată de Comitetul executiv al BNM, în cadrul şedinţei de astăzi.

Totodată, potrivit Comitetului, se diminuează ratele de dobândă:

- la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 12.5 pînă la 12.0 la sută anual;
- la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 6.5 pînă la 6.0 la sută anual.

De asemenea, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul şi se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul de 35.0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă vizează menținerea ratei inflației în proximitatea țintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

Dinamica deviației PIB pe parcursul următoarelor opt trimestre se va menține negativă. Evoluția activității economice sub nivelul său potențial va determina presiuni dezinflaționiste sporite din partea cererii agregate.

O evaluare mai detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 4, 2016. Raportul dat urmează a fi publicat pe data de 27 octombrie 2016, conform calendarului stabilit.

BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

În același timp, Banca Națională va propune în continuare lichidități băncilor, conform calendarului anunțat pentru anul 2016, prin operațiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naționale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu