Bine de ştiut! Regulile pentru saltul cu parașuta se schimbă. Ce nu au voie să facă practicanții

Ministerul Transporturilor vrea să modifice, printr-un Ordin de ministru, regulile privind saltul cu parașuta. Pentru că acest sport și-a apropiat tot mai mulți practicanți și pentru a evita accidente nefericite, cum au fost cele din 2015 și 2016, regulile au devenit mai stricte și mai clare.

Noile prevederi merg până la a nu lăsa parașutistul să se urce în avion dacă este obosit, dacă a făcut scufundări la mare adâncime sau dacă a donat sânge,scrie libertatea.ro.

Proiectul de Ordin de ministru, care a ieșit în 10 martie din dezbaterea publică, prevede că responsabilitatea privind desfășurarea în siguranţă a activităților de salt cu parașuta revine managerului organizației de paraşutism.

Foarte importantă este și prevederea că o paraşută poate fi utilizată pentru salturi în spațiul aerian național numai dacă este în stare de navigabilitate. De asemenea, ea trebuie să fie însoțită de documentele doveditoare ale acesteia, emise, convertite sau validate conform prevederilor naționale în vigoare. 

Activitatea de parașutism este interzisă persoanelor care: se află sub influența alcoolului, a unor substanțe psihoactive sau sunt inapte din cauza unei răniri, a oboselii, a unei boli sau a altor cazuri asemănătoare, ori care au dubii privind capacitatea personală de a își îndeplini sarcinile de parașutism atribuite într-o măsură suficientă ca viața și activitatea de parașutism să fie pusă în pericol.

De asemenea, nu au voie să facă salt cu parașuta persoanele care au efectuat în ultimele 24 de ore, înaintea executări saltului, o scufundare la mare adâncime sau au donat sânge.

Vârsta minimă pentru salt este de 14 ani. Persoanele cu vârsta peste 60 de ani sunt admiși la activități de parașutism cu condiția deținerii unei adeverințe medicale care să ateste starea de sănătate sau a unui certificat medical corespunzător, conform legislaţiei aplicabile, în termen de valabilitate.

O persoană cu vârsta sub 18 ani care intenționează să execute salturi cu parașuta sau să fie instruite în acest sens trebuie să aibă acordul scris, cu semnătură legalizată, al ambilor părinți sau al tutorelui legal.

 

Lasă un comentariu