Banca Transilvania, acţionar al Victoriabank, propune dividende de 610 milioane de lei şi majorarea capitalului

Acţionarii Băncii Transilvania au fost convocaţi, pe 25 aprilie, la Adunarea Generală de bilanţ, conducerea propunând distribuirea de dividende de 610 milioane de lei şi majorarea capitalului social, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti, scrie bursa.ro.

Pe ordinea de zi a AGA se regăseşte aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat, în sumă de 1.185.979.233 lei, astfel: - alocarea sumei de 104.937.573 lei pentru rezerve legale şi alte rezerve, a sumei de 1.081.041.660 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, sumă din care se va distribui suma de 610.000.000 lei ca dividende.

Astfel, dividendul brut este de 0,1405063951 lei/acţiune.

Totodată, acţionarii vor decide majorarea capitalului social cu suma de 471.041.660 lei româneşti, prin emisiunea a 471.041.660 de noi acţiuni cu valoare nominală de 1 leu/acţiune, precum şi stabilirea preţului la care vor fi compensate fracţiunile de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2017, în sumă de 471.041.660 lei, prin emiterea unui număr de 471.041.660 acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunerea fiind 3 august 2018).

Tot pe 25 aprilie, sunt convocate şi alegeri pentru noul Consiliu de Administraţie, pentru mandatul 2018 - 2022. Data limită pentru depunerea candidaturilor este 9 aprilie 2018, ora 17:00.

La AGA, se va discuta şi bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pentru 2018, dar şi aprobarea răscumpărării de către bancă a propriilor acţiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiţii: maxim 35.000.000 acţiuni (0,8062% din totalul acţiunilor care compun capitalul social) cu valoa­rea nominală de 1 leu/acţiune, la un preţ minim egal cu preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării achiziţiei şi un preţ maxim de 4 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare şi derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puţin 3 ani, precum şi plata unor remuneraţii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administraţie pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

De asemenea, acţionarii vor fi informaţi cu privire la achiziţia unor participatii în capitalul social al Victoriabank SA, Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA şi ERB Leasing IFN SA precum şi va fi supusă la vot aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbţie dintre Banca Transilvania S.A. (societate absorbantă) şi Bancpost S.A. (societate absorbită).

Recent, banca a anunţat că a primit aprobările necesare pentru preluarea Bancpost şi că estimează că finalizarea tranzacţiei va avea loc în prima jumătate a lunii aprilie 2018.

La începutul anului, Banca Transilvania a devenit acţionar al Victoriabank, a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova, având o participaţie de peste 66% împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), după ce a primit aprobarea pentru achiziţia unui pachet de 39%, din partea autorităţilor de supraveghere din România şi Republica Moldova.

Profitul net al Băncii Transilvania (BT) a scăzut cu 3,46%, anul trecut faţă de 2016, ajungând la 1,186 miliarde lei.

Grupul Financiar Banca Transilvania a încheiat anul trecut cu un profit net de 1,242 miliarde lei, în scădere cu 2,74%. Grupul BT avea, la finalul lunii decembrie 2017, active de 59,8 miliarde lei, din care banca deţine 59,3 miliarde lei.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu