Babuc: Reformele inițiate de MECC au menirea de a facilita activitatea pedagogilor şi de a le îmbunătăți condițiile de muncă

Reformele inițiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au menirea de a facilita activitatea pedagogilor, de a le îmbunătăți condițiile de muncă și de a restabili prestigiul acestei profesii nobile. Declaraţia a fost făcută de ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, la Conferința anuală a cadrelor didactice din raionul Soroca.

În cadrul conferinței au fost prezentate totalurile anului precedent de studii, au fost stabilite obiectivele pentru noul an de studii 2018-2019, au fost abordate problemele specifice cu care se confruntă instituțiile de învățământ din regiune.

Totodată, în cadrul conferinţei Monica Babuc a trecut în revistă principalele acțiuni întreprinse de MECC în anul de învățământ 2017-2018 în vederea asigurării accesului la educație prin susținerea realizării proiectelor de renovare și dotare a instituțiilor de educație timpurie (proiect finanțat de Guvernul României), menționând despre repararea, renovarea și dotarea până în prezent a 845 instituții de educație timpurie din întreaga țară.

De asemenea, Monica Babuc a enumerat un șir de realizări ale MECC menite să îmbunătățească calitatea educației în Republica Moldova, precum: reevaluarea și revizuirea a curricula școlară; eficientizarea și debirocratizarea sistemului educațional prin aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentației școlare și rapoarte în învățământul general; aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă al personalului didactic din învățământul general, majorarea indemnizației pentru tinerii specialiști cu 50%, reducerea la 75% a normei didactice pentru cadrele didactice tinere din instituțiile de învățământ general cu păstrarea salariului de funcție; gratuitatea desfășurării cursurilor de formare profesională continuă; aprobarea Instrucțiunii privind Managementul temelor pentru acasă etc.

În ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice, ministrul Monica Babuc a dat asigurări că Guvernul depune toate eforturile pentru identificarea mijloacelor financiare necesare unei majorări substanțiale. În context, oficialul a vorbit despre noile inițiative ale Executivului, care prevăd elaborarea și aprobarea legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, majorarea îndemnizației unice pentru tinerii specialiști absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și instituțiilor de învățământ post-secundar, asigurarea îndemnizației unice conform art. 134 din Codul Educației, care prevede dreptul la compensații bănești anuale pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică de calcul, produse software pentru utilizare în activități de instruire on-line etc.

La finalul evenimentului a fost prezentată și aprobată rezoluția conferinței anuale a cadrelor didactice din raionul Soroca.

În raionul Soroca activează 101 de instituții de învățământ general, în care învață circa 11.315 de copii.

loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu