Avertizare: Nivelul apei din r.Nistru poate crește cu până la 2 metri

În legătură cu precipitaţiile puternice căzute în cursul superior al rîurilor Nistru şi Prut (Ucraina), în r.Prut (R Moldova) pe sectorul s.Criva – or.Costesti, în intervalul 4 - 7 iunie, va continua сreşterea nivelului apei. Aceasta va fi cu circa 2 metri faţă de nivelul anterior viiturii.

Izolat va avea loc și ieşirea apei în lunca râului din raionul Briceni.

În r.Nistru, în legătură cu mărirea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk pînă la 1200 m3/s, pe sectorul or.Dnestrovsk – s.Olăneşti se prevede creşterea nivelului apei cu 0,5-1,5 m, izolat este posibilă și ieşirea apei în lunca râului din sectoarele joase.

loading...

Lasă un comentariu