Aproximativ șase mii de contracte de locațiune, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în șase luni ale anului curent

Aproximativ șase mii de contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în șase luni ale anului curent.

Pe parcursul lunilor ianuarie-iunie 2019 au fost înregistrate 5.967 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile.

La buget au fost încasate venituri în sumă de 10,6 mil lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 2,9 mil lei sau o creștere de 37,7.

     Din 30 mai 2019, numărul contractelor de transmitere în locațiune valabile constituie 9.367.

     Totodată, pe parcursul lunii iunie 2019, SFS a continuat acțiunule de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile.

     Ca rezultat, în perioada ianuarie – iunie au fost identificate 2 806 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației.

      Totodată, au fost efectuate controale la 323 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 417,4 mii leipenalități – 20,2 mii lei și amenzi – 59,4 mii lei.

    Pentru aceeași perioadă, 1 964 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS 5 967 contracte de locațiune/chirie.

 

 

 

Lasă un comentariu