Aproape 20 la sută din locurile bugetare în Universităţile din Moldova rămân neacoperite

Tinerii, care nu au depus actele la vreo Universitate din Moldova, mai au o şansă să obţină o bursă. Ministerul Educaţiei anunţă că după încheierea sesiunii de bază, la ciclul I, locurile cu finanțare bugetară, au fost înmatriculați 3913 de studenți, adică aproape 80% din numărul total de burse oferite de stat. În prezent, rămân neacoperite 993 de locuri bugetar. 

Totodată, la ciclul II, locurile cu finanțare bugetară, au fost înmatriculați 2825 de masteranzi sau 98% din plan, vacante rămânând 51 de locuri bugetare. 

Majoritatea locurilor cu taxă au fost solicitate la instituțiile de stat: aproape 4500 studenți, iar la instituțiile private – 1539 studenți. 

La această etapă a admiterii, doar Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” a încheiat procesul de înmatriculare, celelalte instituții vor continua prin sesiuni suplimentară, care se va desfăşura până în data de 30 august 2019.

În Sesiunea 2019, înmatricularea la ciclul I – studii superioare de licență s-a organizat concurs la 169 de specialități, oferta fiind de 4906 locuri bugetare, iar la Ciclul II Master – de 2876 de locuri finanțate din bugetul de stat, în 17 instituții de învățământ de stat și 8 instituții private. 

Cele mai solicitate specialităţi în acest an rămân a fi: Drept, Business și administrare, Finanțe, Design, Tehnologii informaționale şi comunicaționale, Medicină, Stomatologie. Totodată, cele mai multe locuri bugetare rămase neacoperite sunt la domeniile: Științe ale educației și exacte (specialitățile Matematica, Fizica etc.); Științele solului;Științe agricole (specialitățile Zootehnie, Viticultură, Evaluarea imobilului etc.); domeniul ingineresc (specialitățile Inginerie şi managementul calității, Biotehnologii, Termoenergetică, Ingineria sistemelor electromecanice, Comunicații radio și televiziune, Electronică aplicată, Ingineria designului de produs etc.).

Lasă un comentariu