APELUL unui grup de judecători nemulțumiți de activitatea CSM-ului

Un grup de judecători, nemulțumiți de activitatea CSM-ului, au venit cu un apel pentru întreaga societate, ca în calitate de membri ai Consiliului Suprem al Magistraturii să fie aleși doar reprezentanți cu principii corecte, cu verticalitate și cu viziuni democratice în vederea consolidării unui stat de drept printr-o putere judecătorească independentă. 

"Suntem siguri că o astfel de opinie o au marea majoritate a corpului judecătoresc din țară, iar cei câțiva care tacit acceptă starea existentă a lucrurilor cu siguranță sunt intimidați sau speriați de foștii membrii CSM sau prin intermediul acestora, fiind menținută starea de presiune, sau sunt afiliați unor acțiuni ilegale și unor acțiuni lipsite de logică juridică, civică și de orice altă natură firească și omenească, or intenția nobilă de a spune lucrurilor pe nume, de a iniția un proces democratic de alegere a unor NOI membri ai CSM care să respecte cu strictețe independenţa judecătorească, intenția de a permite judecătorilor exercitarea atribuțiilor fără implicarea politicului sau altor forțe terțe în actul de justiție, a fost calificată într-un final drept – uzurpare a puterii judecătorești, or potrivit surselor mass-media, la data de 18.10.2019 Procuratura Generală ar fi pornit un proces penal împotriva celor care au inițiat Adunarea Generală extraordinară a Judecătorilor și împotriva celor care au pronunțat hotărâri judecătorești în acest sens, la sesizarea unor reprezentanți ai puterii legislative.

Reiterăm același mesaj tranșant absolut pentru toți, pentru întreaga societate, fie  reprezentanți ai puterilor executive și legislative, fie reprezentanți mass-media, și nu în ultimul rând, celor care astăzi cu adevărat uzurpează puterea judecătorească și anume, foștilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii care au fost demiși în mod legal de către cel mai înalt for al puterii judecătorești și anume ADUNARERA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR și care până în prezent fiind susținuți de unii reprezentanți ai altor puteri din stat, într-un mod abuziv și ilegal continuă să exercite atribuțiile membrilor CSM.

În așa mod acești ex membri ai CSM au fost susținuți întru tot de către unii exponenți ai puterilor legislative și executive și anume: în multitudinea mesajelor publice, reprezentanții Guvernului au ignorat starea reală a lucrurilor și au preluat drept plauzibilă doar poziția foștilor membri ai CSM. La fel, în ședința Guvernului din 18.10.2019 într-un  mod inexplicabil, fără avizele corpului judecătoresc, fără consultarea opiniei societății, au fost aprobate proiectele la modificările Constituției țării, modificări la Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, ce se referă la modul de alegere a membrilor CSM din rândul judecătorilor, mărirea numărului de membri a CSM de la 12 la 14, în așa mod încât numărul judecătorilor în cadrul CSM să fie mai mic, încât puterea judecătorească să-și piardă definitiv statutul de putere separată în stat, iar astfel orice guvernare să-și poată aranja acțiunile nestingherit fiind extrem de grav încălcat principiul separării puterilor în stat consfințit în Constituția Republicii Moldova.

La fel, din partea legislativului, anumiți reprezentanți au depus o sesizare pe numele Procurorului General interimar prin care s-a solicitat pornirea unui proces penal pentru uzurparea puterii judecătorești din partea organizatorilor Adunării Generale extraordinare din 27.09.2019 și pentru pronunțarea pretins ilegală a hotărârilor din partea colegiilor Curții de Apel Chișinău și Curții Supreme de Justiție.

Aceste acțiuni într-un mod repetat și cert dovedesc implicarea directă a politicului în puterea judecătorească, într-un mod repetat confirmă scopurile ascunse de a petrece o așa zisă „reformă a justiției”.

Acțiunea de convocare extraordinară a Adunării Generale a avut loc într-un cadru legal, toate aceste inițiative au avut loc în scopuri extrem de necesare în vederea revenirii sistemului judecătoresc la o Independență instituțională și reprezentativă a puterii de stat.

Toate principiile unei Justiții Libere dictează independența acesteia.

Nici o justiție nu poate fi liberă și independentă în condițiile în care va fi condusă, dirijată sau controlată de către politicieni.

O justiție viciată este doar în detrimentul justițiabilului, este doar în detrimentul statului, or puterile într-un stat trebuie să fie separate, urmînd să conlucreze între ele, menținând în permanență independența instituțională și funcțională, or anume acesta este principiul unui stat democratic de drept, după cum se pretinde a fi Republica Moldova.

În acest sens, facem apel:

- către toți judecătorii din Republica Moldova să fie conștienți de faptul că independența funcțională a fiecăruia depinde doar de acțiunile ferme și responsabile de care trebuie să dea dovadă toți judecătorii prin mobilizare și participare la Adunarea Generală a judecătorilor numită pentru data de 25.10.2019;

- către toți membrii CSM demiși din rândurile judecătorilor să dea dovadă de maturitate juridică și civică și să recunoască Hotărârea celui mai înalt for al puterii judecătorești emisă la data de 27.09.2019, să înceteze terorizarea propriilor judecători, lupta împotriva acestora, cât și dezbinarea puterii judecătorești cu formarea așa-ziselor baricade, să participe la data de 25.10.2019 la Adunarea Generală a Judecătorilor, să-și exprime dreptul la vot, iar dacă consideră că merită încrederea judecătorilor să participe la concursurile respective;

- către toți reprezentanții puterilor executive și legislative, să dea dovadă de perseverență și corectitudine în acțiuni vis-a-vis de puterea judecătorească în vederea respectării prevederilor Constituționale care se referă la separația puterilor în stat, să nu schimbe principiile de bază a unui stat de drept, or componențele guvernelor și parlamentelor sunt schimbătoare, iar justiția într-un stat trebuie să fie independentă, trebuie să aibă o practică judiciară unificată și puternică, să evite orice acțiuni, expuneri și presiuni înainte de pronunțarea unor hotărâri irevocabile, fapt care ar exclude orice fel de presiune directă sau indirectă asupra soluției care urmează a fi adoptată, în așa fel încât orice justițiabil să se bucure de un act al justiției corect, întemeiat și legal;

- către toți reprezentanții mass-media, să aibă curaj de a spune lucrurilor pe nume, de a spune întregii societăți adevărul !!! De a reda scopul real al Adunării Generale extraordinare a Judecătorilor, în raport cu acțiunile de demitere din funcție a foștilor membri CSM aleși din partea judecătorilor, de a transmite societății faptul că judecătorii nu doresc împiedicarea unor reforme în justiție, însă aceste reforme nu trebuie să fie mimate, nu trebuie să fie trucate, cu membri ai CSM speriați și supuși executării necondiționate a politicienilor doar pentru a se menține în fotolii.

De a spune adevărul despre faptul că a venit timpul ca fiecare justițiabil să obțină încredere în sistemul judecătoresc, a venit timpul ca fiecare judecător care este lipsit de capacitate și de calități necesare să părăsească sistemul judiciar, de a transmite societății mesajul tranșant al judecătorilor că în calitate de membri ai CSM o să fie aleși doar reprezentanți cu principii corecte, cu verticalitate și cu viziuni democratice în vederea consolidării unui stat de drept printr-o putere judecătorească independentă.

- către toate organizațiile naționale și internaționale care monitorizează activitatea și situația reală în sistemul judecătoresc din Republica Moldova și care au capacitatea, voința și buna credință de a face apreciere corectă acțiunilor în raport cu evenimentele ce au loc în sistemul judiciar, pentru a nu admite un colaps judiciar, pentru a nu admite ieșiri în stradă, boicotări a activității etc. Solicităm susținerea pentru a realiza scopurile nobile propuse, pentru a realiza independenţa justiţiei în Republica Moldova", se menţionează în comunicatul emis de grupul de judecători.

 

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu