Analiză AOAM: Reforma fiscală va contribui la atragerea investiţiilor şi crearea noilor locuri de muncă

Reducerea taxelor fiscale în Republica Moldova este binevenită atât din punctul de vedere al dezvoltării activității economice, inclusiv al climatului investițional, cât și din punctul de vedere al majorării venitului disponibil al populației, care va fi îndreptat și spre consum, adică va majora cererea internă, se arată într-o analiză a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova
 
Conform datelor Băncii Mondiale, în anul 2016 în Republica Moldova, raportul dintre total taxe și profit a constituit 40.5 %, la nivel cu Polonia – 40.5% și Olanda – 40.7%. Din acest studiu se observă că țările exportatoare de petrol își pot permite un nivel jos de impozitare de ex. Qatar – 11.3%, Kuwait – 13.0% Arabia Saudită – 15.7 %, pe când țările dezvoltate mențin un nivel de 40.0%, iar țările subdezvoltate au o cota de peste 45.0% a taxelor din profit.
 
Un alt indicator important care descrie nivelul impozitării în țară este raportul taxelor față de PIB, care constituie în Republica Moldova 33.8% și este la nivel cu Polonia și sub nivelul Uniunii Europene de 35.7% și României – 27.7%.
Din aceste date se observă că Republica Moldova, având unul dintre cele mai joase nivele de PIB pe cap de locuitor în Europa, are un nivel de impozitare comparabil cu țările dezvoltate şi din regiune.
 
Reducerea poverii fiscale în Republica Moldova este binevenită atât din punctul de vedere al dezvoltării activității economice, inclusiv al climatului investițional, cât și din punctul de vedere al majorării venitului disponibil al populației, care va fi îndreptat și spre consum, adică va majora cererea internă.
 
Potrivit AOAM, reducerea cu 5% a cotei contribuției angajatorului la bugetul asigurărilor sociale de stat va ieftini forța de muncă în Republica Moldova. Costul unui loc de muncă va deveni mai ieftin pentru antreprenori cu 3.92 % şi, concomitent, volumul plătit la BASS se va micșora cu 21.7 % pentru fiecare angajat. Cumulând toate taxele, impozitele şi deducerile aferente IVPJ, după reforma fiscală pentru fiecare lucrător, angajatorul va plăti în bugetul de stat cu 36.1 % mai puțin decât până la reformă.
 
Această reducere a cheltuielilor aferente lucrătorilor va elibera mijloacele financiare ale antreprenorului, care pot fi îndreptate spre investiții, crearea noilor locuri de muncă, consum, fiind astfel stimulată direct sau indirect activitatea economică în perioadele viitoare.

În Republica Moldova este binevenită cota unică de impozitare şi majorarea scutirii personale, fiindcă ele se completează reciproc. Pe de o parte, scutirea personală la nivelul minimului de existență exclude necesitatea diferitor cote de impozit pe venit, iar pe de altă parte dispare aspectul discriminatoriu al impozitării.

Odată cu aplicarea cotei noi a impozitului pe venit şi majorării scutirii personale în cazul unui salariu de cca. 6.000 lei, angajatul va plăti impozite cu cca. 8.0% mai puțin, iar micșorarea sumei impozitelor plătite va crește odată cu majorarea salariului.

Ca rezultat al acestor modificări fiscale, persoanele fizice vor câștiga atât la volumul impozitelor plătite, cât şi la mărimea salariului, acest lucru stimulând solicitarea unui salariu oficial de la angajator, iar acesta la rândul lui va sesiza ieftinirea fiscală a unui angajat.
 
Potrivit AOAM, reformele fiscale sunt binevenite şi mult așteptate, iar efectele financiare scontate vor fi observate pe parcursul ciclurilor economice următoare, ceea ce este o dovadă a intențiilor de lungă durată a guvernării, care nu urmărește înăsprirea climatului fiscal în scopul soluționării doar a problemelor curente, ci este interesată în crearea condițiilor de creștere economică bazată pe fundamente durabile.
loading...
Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu