AMENDĂ URIAȘĂ pentru o firmă de turism din Moldova. Ce încălcări a comis conducerea

O firmă de turism din Moldova a fost sancționată cu 1,6 milioane lei pentru refuzul de a se supune inspecţiei efectuate de către colaboratorii Consiliului Concurenței, în urma deciziei adoptate de către plenul Consiliului Concurenței, prin care s-a constatat încălcarea art. 68 alin. (1)  lit. d) din Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

Conducerea întreprinderii a motivat decizia prin faptul că contabilitatea este ocupată cu întocmirea raportului financiar anual și a cerut inspectorilor să se prezinte după data de 30 martie.

Chiar și după ce au fost informați în mod repetat despre obligația de a se supune inspecției, reprezentantul întreprinderii „System Capital Management"  SRL  au refuzat categoric de a se conforma inspecției.

Ulterior, Consiliul Concurenţei a stabilit că refuzul a fost unul intenţionat. Plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea legislaţiei şi a aplicat aplicată o amendă calculată din cifra totală de afaceri realizată în anul 2016, în sumă de 1.603.602 lei. 

Consiliul Concurenței atenționează asupra faptului că angajaţii abilitaţi să desfăşoare o inspecţie au dreptul să intre în încăperi, pe terenuri sau în mijloace de transport aflate în proprietatea sau în folosinţa întreprinderii, asociaţiei de întreprinderi sau autorităţilor administraţiei publice, să examineze registre şi orice documente aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, să ridice sau să obţină copii sau extrase, sub orice formă, din registre şi documente, să ridice registrele şi documentele, să sigileze încăperile destinate activităţii întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, să solicite oricărui reprezentant sau angajat al întreprinderii, al asociaţiei de întreprinderi sau al autorităţii administraţiei publice explicaţii asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei şi să înregistreze răspunsurile acestora, să ceară ca informaţia aflată în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, păstrată pe calculator şi accesibilă din încăpere, să fie prezentată într-o formă care ar permite ridicarea, precum şi să fie vizibilă şi lizibilă.

În cazul în care angajaţii Consiliului Concurenţei cer explicaţii reprezentanţilor sau angajaţilor unei întreprinderi sau ai unei asociaţii de întreprinderi, explicaţiile vizate pot fi înregistrate sub orice formă.

Totodată, întreprinderea, asociaţia de întreprinderi, autoritatea administraţiei publice au obligaţia să se supună inspecţiei Consiliului Concurenţei, în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu prevederile legale.

Pe aceeaşi temă

Lasă un comentariu