A fost dat startul campaniei de salubrizare de toamnă în municipiul Chișinău

La 30 septembrie 2019 a fost dat startul campaniei de salubrizare de toamnă, care va dura până pe 8 decembrie.

În perioada de referință, autoritățile administrației publice locale vor contribui la îmbunătățirea situației în oraș vizavi de salubrizarea străzilor și sistemele de canalizare, trotuare, stații de așteptare, teritoriile instituțiilor sociale și a curților blocurilor de locuințe; redresarea stării de lucruri la platourile de acumulare a deșeurilor și depozitarea separată a gunoiului; lichidarea gunoiștilor neautorizate etc.

Actorii implicați în campania de salubrizare de toamnă vor asigura, pe domenii, realizarea următoarelor activități:

efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenurilor aferente blocurilor de locuințe (curților de bloc), inclusiv a locurilor de joacă pentru copii, a platformelor/camerelor de colectare a deșeurilor menajere, a spațiilor verzi, terenurilor de sport, administrate de ÎMGFL-uri, APLP, CCL sau alți administratori;  

-  evacuarea la timp a deșeurilor de pe platformele de acumulare și evitarea supraaglomerării acestora, depozitarea separată a deșeurilor menajere, celor vegetale și a plasticului;

menținerea curățeniei la stațiile de așteptare a transportului public și la platformele de colectare a deșeurilor menajere, amplasate pe străzi;

gestionarea rațională a depozitului municipal de colectare a deșeurilor vegetale din Calea Ghidighici;

lichidarea gunoiștilor stihinice;

salubrizarea mecanizată a trotuarelor și rigolelor conform orarului aprobat;

salubrizarea și evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor vegetale, de pe spațiile public aferente străzilor dintre oraș și suburbii;

colectarea frunzișului de pe terenurile publice (trotuare, alei, scuaruri etc.), în termene rezonabile.

salubrizarea teritoriilor școlilor, grădinițelor de copii, a liceelor, colegiilor, spitalelor și a clinicilor medicale;

salubrizarea mecanizată a bulevardelor, străzilor, a drumurilor municipiului în perioada de toamnă;

curățarea permanentă a receptoarelor, a fântânilor și a sistemelor de canalizare pluvială de pe teritoriul orașului.  

loading...

Lasă un comentariu